top of page
מדריך לחיים צחי שי דיכנר.png

 

 

 

 

החזון שלנו

"הגשמת השליחות ליצירת עולם טוב יותר-גן עדן עלי אדמות. חינוך אנשים לשיפור איכות חייהם האישית, החברתית והעולמית. לברוא ולחיות בעולם של שפע טוב בכל תחום"

משנת 2013 פועלים במגוון ענפים למען הגשמת השליחות ליצירת עולם טוב יותר בכל תחומי החיים. 

נותנים מענה ומעטפת שלמה, במיוחד בימים אלו, לנושאי החיים החשובים ביותר בעולמינו הפרטי והסביבתי.  

 

  הענפים שלנו: 

bottom of page